NOTE Norsk    Engelsk    Forenklet   Primærsanger 

 

 

 

Jeg  prøver å ligne Jesus

Side 40, BARNAS SANGBOK  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1995) 

Unge kvinners leirhåndbok, s.74

mp3    (CD 2:24)   YouTube: 1  2

 

Hengivent

 

1. Jeg  prøver å ligne Jesus;

jeg vandrer på hans sti. 

Jeg prøver å leve slik som ham, og god og kjærlig bli.

Iblant blir jeg fristet og gjør noe galt,

men jeg prøver å gjøre slik som Ånden har befalt.  Det er:

 

[Refreng]

”Elsk din neste som Gud elsker deg. 

Vær vennlig og kjærlig mot alle på din vei.

Vær mild og barmhjertig mot liten og stor. 

Da lyder du Herrens ord.”

 

2. Jeg prøver å elske andre;

jeg lærer å tjene min venn. 

Jeg venter på gledesdagen da Jesus skal komme igjen.

Jeg prøver å huske hva Jesus har sagt,

og som Ånden dypt i mitt hjerte har lagt:  Det er:

 

 

Tekst og musikk Janice Kapp Perry, f. 1938

Copyright © 1980  Janice Kapp Perry. 

Kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke.

Johannes 13:15 :34   Historien bak

Presentasjon (The Friend, mars 2002, mars 2007)

 

Hentet fra BNMP 2012, S. 17.