NOTE    Primærsanger      

 

 

 

JEG PRØVER HERRENS BUDSKAP

Side 72, BARNAS SANGBOK  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1995)  

mp3    (CD 3:35)

 

 

Uttrykksfullt

 

1. Jeg prøver Herrens budskap

for å se om hans lære er sann.

Jeg følger hans plan for vår frelse

og lever så godt som jeg kan.

 

[Kor]

Jeg vil prøve trofast dag for dag

å være Herren til behag.

Jeg vil prøve trofast dag for dag

å være Herren til behag.

 

2. Jeg prøver Herrens budskap

som sier at Gud hører bønn.

Jeg vet at jeg lykken kan finne,

ved lydighet får jeg min lønn.

 

 

Tekst:    Naomi Ward Randall, 1908–2001. © 1969 SDH

Musikk: Roy M. Darley, f. 1918. © 1969 SDH

 

2 Nephi 31:20  

Presentasjon (The Friend, juni 2007)