NOTE    Primærsanger

 

 

 

JEG SØKER HERREN I UNGE ÅR

Side 67, BARNAS SANGBOK  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1995) 

mp3     (CD 3:3)

 

 

Med følelse

 

Jeg søker Herren i unge år.

Han hjelper så jeg hans ord forstår.

Jeg søker Skriften og ser ham der

og ber til vår Fader på mine knær.

Jeg søker Herren, og se, jeg tror

de ord profetene gir til jord.

Jeg vil holde budene.  Han elsker meg.

Jeg vil søke Herren så han viser vei.

 

Tekst og musikk:  Joanne Bushman Doxey, f. 1932. © 1984 SDH

Lære og pakter 88:63

Esaias 55:6

Salme 63:1

Presentasjon (The Friend, juni 2009)