NOTE norsk   NOTE eng.    Primærsanger

 

 

 

JEG VIFTER

Aktiviserende sanger og regler, s. 9

mp3    (CD 5:42)

 

 

Lekende

 

Jeg vifter ti fingre.  Jeg vifter et kne.

Jeg vifter to skuldre, og nesen er med.

Nå har jeg viftet på hele meg,

så nå vil vi hvile oss, du og jeg.

 

 

Improviser passende bevegelser.

Tekst:    Louise B. Scott, f. 1914

Musikk: Lucille F. Wood, 1915–1986
Copyright © 1954 Bowmar Noble. Copyright fornyet 1982. Trykket med tillatelse fra Belwin Mills Publishing Cor.

All rights reserved. MAKING COPIES OF THIS MATERIAL IS PROHIBITED.