NOTE    Primærsanger

 

 

 

JEG  VIL  FØLGE  GUDS  PLAN   

Side 86, BARNAS SANGBOK  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1995) 

mp3    (CD 4:1)  YouTube 1

Menneskets søken etter lykke    Vår Himmelske Faders plan 1  2  3

 

Begeistret

 

Mitt liv er en gave, mitt liv har en plan.

Mitt liv har en hensikt og fylle den jeg kan.

Mitt valg var å komme til mitt gode hjem på jord

og leve i lys av hans kjærlighet stor.

Jeg vil følge Guds plan for meg,

stole trygt på hans kjærlige bud.

Jeg vil tjene, jeg vil tro. 

Jeg vil alltid gå i hans spor.

Da vil jeg bli lykkelig på jord

og i himmelen hos Gud.

 

Tekst og musikk:  Vanja Y. Watkins, f. 1938. © 1981 SDH

Mosiah 2:41

Abraham 3:25–26

 

Presentasjon (The Friend, april 2002, januar 2005)