NOTE norsk    NOTE eng.    Salmer 1993

 

 

JERNSTANGEN 

Nr. 202, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (2002)   

mp3  YouTube 1

 

Friskt

 

1. Profeten Nephi fikk en gang

et herlig syn fra Gud.

Han så en jernstang langs en elv,

og vi fikk dette bud:

 

[Refreng]

Hold fast i denne jernstangen,

den er så sterk og sann,

for den er ordet sendt fra Gud,

til ham den oss føre kan.

 

2. Og mens på jord vi vandre må,

den ondes makt er stor.

I mørkets tåke må vi gå,

for vi blant farer bor.

 

3. Når fristeren er meget nær

og mørket viser seg,

vår jernstang er vår ledetråd,

den viser rette vei.

 

4. Vi holder fast i denne stang

hver dag på vei til deg,

med ærlig bønn og håp og sang. 

Slik vil vi finne vei.

 

5. Langt fremme lyser himlens hjem,

der finnes fred og ro. 

Med engler går vi sammen frem

for evig der å bo.

 

 

Tekst:    Joseph L. Townsend, 1849-1942

Musikk:  William Clayson, 1840-1887

 

1 Nephi 15:23–25

1 Nephi 8;  12:17