NOTE    Primærsanger      

 

 

JESU  FØDSEL

Side 32, BARNAS SANGBOK  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1995)  

mp3    (CD 2:1) Illustrasjon

 

Mildt

 

1. Dette er høytiden alle har kjær. 

Syng en sang, nok en gang!  Julen er her.

Om Jesu fødsel forteller vi nå,

om denne natt da i stallen han lå.

 

2. Dette er stjernen – strålende klar,

lyste for verden, godt budskap den bar. 

Her er en engel og skaren så stor,

synger ”Hosianna” og ”Fred på vår jord”.

 

3. Dette er stallen, så enkelt et ly,

dyrene ville velkommen ham by.

Dette er krybben, et leie av strå,

her skulle Jesus sin hvile få.

 

4. Ydmyke hyrder ivrig nå går,

haster av sted helt til stallen de når.

Her kommer vismenn, de stjernen fikk se. 

Røkelse, myrra og gull har de med.

 

5. Her er Maria, så kjærlig en mor.

Josef som hjalp til med omtanke stor.

Se, her er barnet, i Betlehems land,

lille barn Jesus, vår Frelser så sann.

 

Bilder eller figurer til hvert vers kan settes på plass mens de fire innledende taktene spilles.

Tekst og musikk: Patricia Kelsey Graham, f. 1940. © 1980 SDH.

Tilpasset fra diktet  “The Nativity Story” av Avon Allen Compton.

 

Lukas 2:1–16

Matteus 2:1–11