NOTE    Primærsanger

 

 

 

JESUS ER VÅR KJÆRESTE VENN

Side 37, BARNAS SANGBOK  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1995) 

mp3     (CD 2:7)  

 

 

Ærbødig

 

1. Jesus er vår kjæreste venn,

han er alltid nær.

Han oss leder når vi ber. 

Han har alle kjær.

 

2. Ydmykt i ærbødighet

hever vi vår røst.

Jesus er vår kjæreste venn. 

Han gir liv og trøst.

 

 

 

Tekst:    Anna Johnson, 1892–1979

Musikk: Alexander Schreiner, 1901–1987

3 Nephi 17:11–12

3 Nephi 17:21