NOTE    Salmer 1993

 

 

 

JESUS KRISTUS ER OPPSTANDEN 

Nr. 115, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)   mp3 

 

 

Med verdighet

 

1. Jesus Kristus er oppstanden,

bring det ut med glede stor.

Bare han og ingen annen

kunne slette dødens spor.

Døden tapte, vi er fri,

Kristus kunne seier gi.

 

2. Kom bli med i jubelkoret! 

Døden er tilintetgjort.

Over verden lyder ordet: 

Kristus åpnet himlens port.

Påsken gir oss håp og trøst. 

Mennesket er blitt forløst.

 

3. Jesus Kristus er oppstanden! 

Mørket vek for lysets sak.

Vi som tror på frelsesplanen,

skuer nå en evig dag.

Måtte påskens lys oss gi

Kristi fred evindelig.

 

 

Tekst:    Cecil Frances Alexander, 1818–1895

Musikk:  Joachim Neander, 1650–1680

 

Markus 16:6–7

Mosiah 16:7–9