NOTE    Salmer 1993   

 

 

KOM, ALLE I GUDS MENN  (Menn)

Nr. 197, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)   mp3

 

 

Friskt

 

1. Kom, alle I Guds menn som har fått del i makten!

Gå I blant folket hen og før dem inn i pakten!

Det siste dagsverk er begynt,

nå Herrens budskap blir forkynt,

som fører hjem til Sion i fryd og fred.

 

2. Kom, I adspredte får, og lytt og hør vår hyrde!

Med sårene han står, han bar den hele byrde,

for hva profeter før har sagt,

I snarlig nå vil se fullbragt

og komme hjem til Sion i fryd og fred.

 

3. Omvend deg og bli døpt, fra synd du da er tvettet!

Guds Sønn har eder kjøpt og alles skyld utslettet.

Så kast da eders sorg på ham! 

Gud elsker Sion som sitt lam

og fører oss til Sion i fryd og fred.

 

4. Når prøven er forbi og trengslene er endte,

da vi fra ondskap fri oppstandelse kan vente.

Og Jesu ansikt vil vi se

og samles vil med hellige

et tusen år i Sion i fryd og fred.

 

 

 

Tekst:    Thomas Davenport, 1815–1888

Musikk: Orson Pratt Huish, 1851–1932

 

Lære og pakter 33:5–11

 

Lære og pakter 133:7–8, 33, 56