NOTE    Salmer 1993

FORENKLET NOTE i Liahona, april 2010, s. 62.

 

 

KOM, FØLG MED MEG

Nr. 94, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  mp3 

 

Ydmykt

 

1. ”Kom, følg med meg,” vår Frelser ba.

Gå derfor i hans fotspor glad.

Når vi ham lyder, er vi ett

med Gud og ham i evighet.

 

2. ”Kom, følg med meg,” er enkle ord,

men edle for enhver som tror,

påvirker, løfter alle dem

som ydmykt søker himlens hjem.

 

3. Er det da nok å ham forstå?

Nei, vi ham også følge må

hvor sorg og gråt oss tynger ned. 

Vår lodd er da hans herlighet.

 

4. Ei bare mens vi vandrer på jord,

vil han at vi skal følge hans ord,

men også når vi settes fri,

hvis vi hans arvinger vil bli.

 

5. For troner, riker, ja, og makt,

samt herlighet i all dens prakt,

er vår for evig.  Glem det ei,

husk på hans ord:  ”Kom, følg med meg.”

 

 

 

Tekst:    John Nicholson, 1839–1909

Musikk: Samuel McBurney, f. 1847

Matteus 4:19

2 Nephi 31:10–21   (Norsk) 

 

 

Hjelp for musikklederen (BNMP 2010, s. 15):

For å hjelpe barna å lære "Kom følg med meg" (Salmer, nr. 94), overveier du følgende:

- Oppfordre barna til å følge deg når du tar på nesen din, rister hendene og folder armene.  Fortell dem at vi kan følge Jesus ved å gjøre det han gjorde.  La dem slå rytmen i sangen med to fingrer på den ene hånden mot håndflaten på den andre hånden mens melodien spilles.

- Lag fotspor med teksten i sangen skrevet på.  Be barna plassere fotsporene på tavlen, ett om gangen, mens du synger og de gjentar ordene.  Arranger fotsporene slik at de følger til et bilde av Frelseren.

Musikkledere kan engasjere barn i å lære læresetningen i sangen når barna forstår sammenhengen mellom teksten, musikken og visuelle hjelpemidler.  I ukene som følger, kan barna fjerne fotspor til de har lært sangen.