NOTE  Salmer 1993

 

 

 

KOM, VÅRT FOLK, TAKKNEMLIG VÆR

Nr. 46, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  

mp3  YouTube 1

Energisk

1. Kom, vårt folk, takknemlig vær

for at grøden inne er,

trygt i hus før høstens vind

med sin kulde setter inn.

Gud, vår Skaper, passer på

så vi skal vår føde få.

Kom til Herrens tempel glad,

takk for grøden som han ga!

 

2. Frø ble sådd i all slags jord

iblant liten og blant stor.

Klint og hvete sammen står,

sorg og glede, begge rår.

Spede spirer bryter frem,

modne aks hos deg får hjem.

O vår Herre, vi deg ber,

la oss aldri skilles mer.

 

 

Tekst:    Henry Alford, 1810–1871

Musikk: George J. Elvey, 1816–1893

 

Lære og pakter 86:1–7

 

Markus 4:26–28