Sist oppdatert 25.09.2008.

KOR

IDÉUTVEKSLING  FOR  KORLEDERE

Er du korleder og savner noen å hente tips og erfaringer fra? 

Kanskje har du selv noen idéer du vil dele med andre?

Send dem til gurlielinge@yahoo.no og jeg vil legge dem inn på denne siden.

 

HVORDAN VERVE KORMEDLEMMER / INSPIRERE TIL KORDELTAGELSE:

Sitt på  forskjellige steder i salen på nadverdsmøtene  og hør etter hvordan de rundt deg synger.  Inviter de du hører liker å synge, eller som har spesielt god stemme til å være med i koret.  En personlig invitasjon er alltid bedre enn en offentlig fra talerstolen.

 

 

 

"OPPSKRIFT" PÅ GODE ØVELSER:

Vær godt forberedt til øvelsene!  Ha en plan.

 

Ha en back-up hvis det kommer få.  Bruk da gjerne tiden på individuell øving som f.eks. gehør:  Å finne den laveste og høyeste av to toner som spilles samtidig, klare å gå en halv eller hel tone opp og ned på egenhånd.  Notelære.  Holdning.  Sangteknikk - kan gi mer individuell veiledning, komme opp på høye toner, øve overgang brystklang/hodeklang m.m.

 

OPPVARMINGSØVELSER:

 

HVORDAN HJELPE SANGERNE TIL Å KOMME OPP PÅ DE HØYE TONENE:

 

HVORDAN INSPIRERE TIL Å SYNGE UT:

Sørg for at stemmene sitter 100 % før en fremførelse.  Utsett den heller hvis dere ikke er klare.  En halvgod fremførelse kan drepe noe av entusiasmen.  Når kormedlemmene derimot kan tekst og stemmer  utenat, tør de å synge mer ut og det blir en god erfaring å være med.  Da er det også lettere å konsentrere seg om innholdet og formidle budskapet, - synge fra hjertet!

FINE KORARRANGEMENTER:

 

POSITIVE ERFARINGER:

 

ANNET: