Sist oppdatert 06.04.2015                                                                                             Til hovedsiden                  

                                                     

            IDÉUTVEKSLING                        KOR                           Noter           

         Tabernakelkoret

              Intervju m/Dr. Craig Jessop 2

              Lær å synge som Tabernakelkoret

 

 

 

 

                                                                                                      

 

                                                                                                                        Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, 1975

 

 

                                                                  Dirigering    

  

Siste-dagers-hellige har en lang

tradisjon når det gjelder korsang. 

Alle ward (menigheter) og grener i Kirken

skulle ha et kor som opptrer regelmessig. 

Vi oppfordrer korene til å bruke salmeboken

som sin grunnleggende ressurs.  

                                                                    

                                                      - Det første presidentskap  (Fra Forord til Salmer 1993 s.x.)


 

 

 

"Hvis dere ikke har et wardskor (menighetskor),

er dere ikke fullstendig organisert,

ikke mer enn om dere

ikke har en Hjelpeforening."

 

                                                                      -    Pres. Spencer W. Kimball                                
                                                               
("Teachings of Spencer W. Kimball", s.518)

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Håndbok 2, Kirkens administrasjon 2010:

 

14.2.6  Menighetens kordirigent og korakkompagnatør (side 116:)

 

Menighetens kordirigent foreslår hva koret skal synge, leder korøvelser og dirigerer korets fremførelser (se 14.4.5).

 

Menighetens korakkompagnatør spiller under korets øvelser og fremførelser.

 

 

14.4.5  Kor (side 118:)

 

Alle menigheter skulle gjøre en innsats for å ha et aktivt menighetskor som synger på nadverdsmøtet minst en gang i måneden.  Menighetens medlemmer kan frivillig være med i menighetskoret, eller biskopsrådet kan invitere eller kalle dem til å være med.

 

I en svært liten gren kan koret bestå av hele forsamlingen.  I en stor menighet med mange ressurspersoner, kan biskopsrådet kalle korfunksjonærer, som en president, en sekretær, en bibliotekar og seksjonsledere.

 

Kor i kirken oppfordres til å bruke salmeboken som sin grunnleggende ressurs fordi salmene forkynner sannhetene i det gjengitte evangelium.  Salmearrangementer og andre passende korverker kan også brukes (se 14.4.2).

 

Informasjon om bruk av salmer til kor finnes også i Salmer, side 259-60.  Ytterligere informasjon om kordirigering finnes i håndboken Conducting Course, side 73-83.

 

Det holdes ikke opptaksprøver når man organiserer menighets- og stavskor.  Øvelsene varer vanligvis ikke mer enn én time.

 

I tillegg til menighetskoret, kan Hjelpeforenings-, prestedøms-, ungdoms-, barne- og familiekor inviteres til å synge salmer og andre passende musikknumre på Kirkens møter.

 

 

14.6.2  Kor for en eller flere staver (side 119):

 

Med prestedømsledernes godkjennelse kan stavs- og flerstavskor organiseres for stavs- og regionskonferanser og for andre anledninger som f.eks. arrangementer i lokalsamfunnet.  Etter fremførelsen oppløses koret til det oppstår en ny anledning.  Disse korene skulle ikke virke inn på medlemmenes deltagelse i menighetskor.

 

Faste lokalkor ledet av og hovedsakelig  bestående av Kirkens medlemmer, støttes ikke av Kirken.  Disse korene skulle ikke bruke henvisninger til Kirken som "siste-dagers-hellige" eller "mormon" i sitt navn.  Hvis stavens prestedømsledere godkjenner det, kan lokalkor bruke Kirkens bygninger til øvelser og fremførelser, så sant de følger Kirkens normer og retningslinjer for aktiviteter og finansiering.

 

 

14.9.2  Anskaffelse og bruk av noter (side 120):

En første forsyning  av salmebøker leveres til nye møtehus.  Flere salmebøker, kornoter og andre noter kan kjøpes inn ved hjelp av stavens eller menighetens budsjettmidler.  Prestedømslederne kan be stavens og menighetens musikkforrmann levere et årlig budsjett til disse notene.  Noter som kjøpes inn ved hjelp av budsjettmidler, oppbevares vanligvis i møtehusbiblioteket og tilhører alle enhetene som deler biblioteket.  Stavens eller menighetens musikkformann kan hjelpe bibliotekaren å lage et kartotek over disse notene.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Oppvarming

________________________________________________________________________________________________________________

INNØVING AV STEMMER PÅ NETT:

 

1 - Velg Salmer/f.eks. nr. 1 ”I denne skjønne morgenstund” / Note

       Nå er du inne på kirkens offisielle musikkside.  Her har du mange spennende valg.

2 - Lytt til bare én stemme:

     Over notene finner du en grå linje med bl.a. valget "parts". Klikk på den.  Du vil se

     stemmene sopran, alt tenor og bass listet opp under hverandre. Om du f.eks. bare

     vil lytte til tenorstemmen, skyver du de andre tre stemmene mot venstre. 

     Klikk deretter på Play-knappen. 

3 - Volum:   Du kan justere volumet ved hver stemme.

- Toneart: Ønsker du en annen toneart, forandrer du "Key".

- Tempo:  Ønsker du et annet tempo, forandrer du tallet ved "Tempo". 

 

Lykke til!

__________________________________________________________________________________________________________________

SKJEMAER som kan være til hjelp ved organisering av kor:

Kormedlemmer

Korfremførelser

Fremmøteliste (kommer)

Arkivering av noter

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Til inspirasjon:

The Arts and the Spirit of the Lord  Boyd K. Packer, Ensign febr. 1976

A Choir in Every Ward  Ensign, febr. 1998, s. 59

Lift up Your Voice And Sing  Ensign, aug. 2001, s.43

Singing Hymns with New Power  Clayne Robinson, Ensign  juli 1977, s.32

Hymns only?  No problem!   Greg Hansen

Successful Choir Traditions   W. Herbert Klopfer

The Mormon Tabernacle Choir på YouTube