NOTE    Salmer 1993

 

 

 

KRISTUS ER MEG KJÆR  

Nr. 65, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  

mp3  YouTube 1  Illustrasjon for barn

 

Inderlig

 

1. Kristus er meg kjær, min konge god. 

Av hjertet synger jeg i tro.

Min stemme stiger klar og ren,

min tunge formes til amen.

Kristus er meg kjær, som Sønn av Gud

han kom til jord med gledesbud,

helbredet syke, lindret savn. 

Han gjorde godt.  Pris til hans navn!

 

2. Kristus er meg kjær, et hellig navn. 

Marias sønn, ta oss i favn! 

Han ville bo blant slekt på jord

og frelse den fra synd så stor.

Kristus er meg kjær.  Han byrden bar,

han mottok alt vår Fader har,

og sa til oss:  ”Kom følg med meg,

og gå med Gud på frelsens vei.”

 

3. Kristus er meg kjær, min Gud, mitt alt. 

Han ber oss være jordens salt.

Av all min styrke, all min makt

jeg tilber ham og slutter pakt.

Kristus er meg kjær, han står meg bi. 

Fra Satans grep han gjør meg fri,

i evig glede kan jeg bo

der kjærlighet vil alltid gro.

 

4. Kristus er meg kjær, mitt håp, min trøst. 

I hjertet hører jeg hans røst:

”All sorg og smerte skal forgå,

og evig liv du kan oppnå.”

Kristus er meg kjær.  Hva enn som skjer,

vi sammen står, ei skilles mer.

Når han igjen skal komme ned,

regjerer han i evig fred.

 

 

 

Tekst:     Bruce R. McConkie, 1915-1985.  © 1972 SDH

Musikk:  John Longhurst, f. 1940.  © 1985 SDH

 

2 Nephi 25:23, 26, 29

Mormon 7:5–7

Presentasjon for barn (The Friend, mars 2005)