NOTE    Primærsanger

 

 

 

 

LA MEG, O GUD, FÅ HØRE

Side 75, BARNAS SANGBOK  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1995) 

mp3     (CD 4:9)

 

 

Bønnfylt

 

1. La meg, o Gud, få høre fra din munn

hvordan jeg lyde skal i hver en stund.

Lær meg, o Gud, din vilje her på jord. 

Hjelp meg så jeg forstår ditt kjærlige ord.

 

2. Med kjærlig hånd du lede vil min vei. 

Du er meg nær, du følger alltid meg.

Hører jeg røsten, lyder jeg den trygt. 

Den styrker meg og jager all min frykt.

 

 

Tekst:    M. E. P.

Musikk: C. Harold Lowden

Lætr og pakter 76:10

Lære og pakter 112:10  

Presentasjon (The Friend, juli 2006)