NOTE    Salmer 1993

 

 

 

LA OSS STEVNE FREM 

Nr. 170, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)    mp3

 

 

Med kraft

 

1. La oss stevne frem for vår Gud og hans sak!

Når vår livsdag er endt, kan vi finne behag.

For Guds store verk la oss kjempe frem

det rene sannhets verk.

 

[Refreng]

Frykt ei selv om mørkets makt er stor!

Seire, for med Gud vi alt formår.

Mot all ondskap vil vi alltid føre krig,

og til Gud vi setter alle vår lit.

 

[Refreng:  Alt, tenor og bass]

Frykt ei, frykt ei selv om mørkets makt er stor!

Vi vil seire, seire, for med Gud vi alt formår.

Mot all ondskap, ondskap, vil vi alltid føre krig,

og til Gud, til Gud, vi setter alle vår lit.

 

2. Vi vil holde ut skjønt i antall vi er få,

selv om kampen er hård og vår fiende går på.

En usynlig makt vil da styrke oss,

så kjemp for sannhets sak.

 

3. Når vi gjør vår plikt, vil vår Gud være med.

Han vil gi oss sin ro og sin himmelske fred.

Ja, i prøvens stund vil han være nær.

Stevn frem for sannhets sak!

 

 

Tekst og musikk: Evan Stephens, 1854–1930

Lære og pakter 6:33–37

1 Nephi 22:15–17