NOTE    Salmer 1993

 

 

 

LED MEG FREM TIL EVIG FRELSE

Nr. 78, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)   mp3 

 

 

Med verdighet  

 

1. Led meg frem til evig frelse.

Lær meg følge Skriftens ord.

Gi meg visshet om ditt løfte.

Gi meg styrke her på jord.

 

2. Fader, motta nå mitt hjerte.

Trofast vil jeg tjene deg.

Led meg så jeg ikke faller.

Gi meg lys på livets vei.

 

3. Hør meg når jeg ydmykt ber deg.

Hjelp meg så jeg lever rett.

Gi meg tro og evig kunnskap.

Fader, gi meg kjærlighet.

 

 

Tekst:    John A. Widtsoe, 1872–1952. © 1948 SDH

Musikk: Alexander Schreiner, 1901–1987. © 1948 SDH

Salme 143:10

Lære og pakter 42:61