NOTE    Salmer 1993

 

 

 

LOVER DEN HERRE

Nr. 34, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)   

mp3  Salmens historie 

 

 

Med glede

 

1. Lover den Herre, den mektige konge, med ære!

Lov ham, min sjel, og la det din forlystelse være!

Stem opp en sang,

psalter og harpe, gi klang,

syng for Gud Herren den kjære!

 

2. Lover den Herre som allting så herlig regjerer,

han som dog løfter som ørnen på vinger og bærer,

later deg få

mer enn du kunne forstå,

bedre enn hjertet begjærer!

 

3. Lover den Herre som all ting så vel for deg lager,

han som deg helbred forunner og vennlig ledsager,

han som fra nød

favner deg ømt i sitt skjød,

gjemmer for sorger og plager.

 

4. Lov da den Herre, min sjel og hva i meg mon være! 

Alt som har ånde, opphøye hans store navns ære! 

Han er deg god,

å, gjør ham aldri imot!

Amen, han selv deg det lære!

 

 

Tekst:   Joachim Neander, 1650–1680

Musikk: Fra Stralsund Gesangbuch, 1665

Salme 150

Salme 23:6