NOTE    Salmer 1993

 

MER HELLIGHET GI MEG

Nr. 79, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)

mp3   Salmens historie  YouTube 1

 

Inderlig

 

1. Mer hellighet gi meg,

mer kraft i min ånd,

mer tålmod, ei klage,

mer fri syndens bånd,

mer tro på min Fader,

mer sans for hans ord,

mer lyst til å tjene,

mer trofast på jord.

 

2. Mer takknemlig være,

mer tiltro til Gud,

mer sannhet å lære,

mer tro på hans bud,

mer sorg for hans smerte,

mer tenke derpå,

mer ydmyk av hjerte,

mer ”nesten” forstå.

 

3. Mer renhet du gi meg,

mer styrke i savn,

mer fri fra all jordisk,

mer tro på ditt navn,

mer verdig for riket,

mer offer av meg,

mer renset og hellig,

mer, Frelser, lik deg.

 

Tekst og musikk: Philip Paul Bliss, 1838–1876

3 Nephi 12:48

3 Nephi 27:27