NOTE    Salmer 1993

 

 

 

MODIG MÅ VI KJEMPE

Nr. 160, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993) mp3

 

 

Med kraft 

 

1. Modig må vi kjempe inntil striden er endt,

kjempe oss frem, kjempe oss frem.

Lønnen der oss venter om vi den har fortjent,

når vi til vår Fader kommer hjem.

Mørke og ondskap kjemper mot oss,

sannhet vårt våpen, Gud er med oss!

Dyd er vårt banner her i vårt hjem,

og målet vi streber mot, er et himmelsk hjem.

 

[Refreng]

Modig må vi kjempe inntil striden er endt,

kjempe oss frem, kjempe oss frem.

Lønnen der oss venter om vi den har fortjent,

når vi til vår Fader kommer hjem.

 

2. Mange kjempet tappert under armod og nød,

kampen var hård, kampen var hård. 

Mange måtte segne om i avmakt og død,

men de sikkert seierskransen får.

Rettferd og tålmod fyller vår barm,

tillit til Herrens mektige arm,

sannhet vårt løsen her i vårt hjem,

og målet vi streber mot, er et himmelsk hjem.

 

3. Kjemper for Guds rike og mot verdslig bedrag,

Gud er vår venn, Gud er vår venn.

Fienden snart må vike når vi kjemper hver dag,

la ham ei få overmakt igjen.

Kunnskap og lys, vårt vern og vårt skjold,

troen på Gud vi har i behold.

Derfor vi modig kjemper oss frem

mot målet vi streber for:  Himlens lyse hjem.

 

 

Tekst:    Ukjent, The New Golden Chain, New York, 1866

Musikk: William B. Bradbury, 1816–1868

2 Timoteus 2:3 2 Timoteus 4:7–8

Efeserbrevet 6:10–18