NOTE    Primærsanger

 

 

 

 

MORMONS BOK FORTELLER OSS

Side 62, BARNAS SANGBOK  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1995) 

mp3     (CD 3:9)  Bevegelser

 

Friskt

 

1. Mormons bok forteller oss så mangt vår lærer sa,

    vitner om et folk som reiste til Amerika.

    Da de dro fra Østerland, Gud lovet dette land,

    hvis i tro de mot synd holder stand.

 

2. Det var Lehi med sin slekt som dro fra Østerland.

    De ble fulgt av mange fler som søkte ly og havn.

    Mormons bok har sagt at vi som brødre leve må.

    Da i fred Herrens folk skal bestå.

 

3. Alma var ulydig, og han kjempet mot Guds ord.

    Men en dag en engel kom fra Herren ned til jord.

    Da falt Alma ned og måtte lære ydmykhet.

    Mot sin Gud viste han trofasthet.

 

4. Glem ei Abinadi som for kongen tappert sto,

    lenket talte han Guds ord med iver og stor tro.

    Kongen ville la ham gå om han fornektet Gud,

    men han var tro mot Gud og hans bud.

 

5. Ut blant lamanittene dro Ammon misjonær.

    Passet kong Lamonis får så mange dager der

    Tyver kom, han modig var og reddet kongens flokk.

    Trofasthet viste han sikkert nok.

 

6. Helamans to tusen sønner ble kalt ut i krig.

    Som en hær gikk de mot lamanittene i strid.

    Jesus ville dem beskytte, ja, det trodde de.

    Trofasthet viktig er, visste de.

 

7. Høyt på byens mur sto lamanitten Samuel.

    ”Omvend dere,” var hans ord, ”hvis dere leve vil.”

    Piler kunne ikke skade ham som var Guds mann.

    Trofast han talte der  i det land.

 

(Langsomt og ærbødig)

8. Etter at vår Frelser hadde lidd for deg og meg,

    oppsto han, forkynte sannhet, viste alle vei.

    Han velsignet barna med sin store kjærlighet.

    Mot sin Gud viste han trofasthet. 

 

 

Tekst og musikk: Elizabeth Fetzer Bates, f. 1909. © 1969 SDH

Valgfrie vers (3-8):  Nancy K. Daines Carter, f. 1935. © 1986, 1989 SDH

 

Joseph Smith—Histore 1:34

8. trosartikkel