1906

 

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V  Y   Z   AA

 

Nu Efraims Vægter synger   10

Nu Efraims Vægt’re de stande paa Vagt   47

Nu er det Tid   261

Nu Farvel vi eder byde   162

Nu forsamles vi, Herre, staa os bi   151

Nu Fryd mit Hjerte finder   104

Nu Hermons Dug paa Zions Bjerge falder  73

Nu i Fryd Glad udbryd   36

Nu Israels Gjenløser   6

Nu Jesus kommer snart i Sky   91

Nu kom der Bud fra Englekor   45

Nu kommer Forløsning for Jorden   86

Nu lyder atter Jesu Bud   147

Nu vi os forsamle her  141

Nu Rakel hun standser sin Klage   64

”Nu Zion beredes”, - saa Budskabet lød   58

Nu Zions Banner vajer   3

Nu Zion skal sejre   48

Nu Zions Sol paany opgaar   14

Nærmere Gud, til dig   273

Naar er vor Trengsel omme?   175

Naar mit Blikk vender dit   204

Naar skal jeg møde dig, Frelser saa kjær?   53

Naar skal vi vel sees igjen   160

Naar skal vaart Øje skue dig   184

Naar Synden vil mit Sind besnære   223

Naar Verden er kold som den mørkeste Nat   121