NOTE    Salmer 1993

 

 

 

NÅR VI I NADVERDEN TAR DEL

Nr. 113, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993) mp3

 

 

Inderlig

 

1. Når vi i nadverden tar del,

gir Jesus lindring til vår sjel. 

Og når vi nyter brød og vann,

minnes vi ham vår Frelser sann.

 

2. Han til oss alle frelse ga

gjennom sin død på Golgata

og fjernet der ved dødens brodd,

som ellers ville blitt vår lodd.

 

3. Loven var brutt han døden led,

et offer for rettferdighet.

Mennesket, født til edel rang,

skulle ei ledes bort ved tvang,

 

4. men seire og fra grav oppstå

for inn til evig liv å gå,

frigjort fra dødens makt og bånd

sette seg ved hans høyre hånd.

 

 

Tekst:    John Nicholson, 1839–1909

Musikk: Alexander Schreiner, 1901–1987. © 1948 SDH

Lære og pakter 20:40

Alma 5:19, 21