NOTE        Primærsanger

 

 

 

 

NEPHIS MOT   

Side 64, BARNAS SANGBOK  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1995) 

mp3    (CD 3:11)

 

Energisk

 

1. Vår Gud befalte Nephi å hente platene

hos den onde Laban.  De måtte ha dem med.

Laman og Lemuel veldig redde var. 

Nephi var så modig, dette var hans svar:

 

Kor

”Jeg vil gå jeg vil gjøre det Herren har befalt. 

Jeg vet at Herren hjelper meg jeg følge vil hans vei.

Jeg vil gå jeg vil gjøre det Herren har befalt. 

Jeg vet at Herren hjelper meg jeg følge vil hans vei.”

 

2. Vår Gud befalte Nephi: ”Bygg båt, kryss store vann.” 

Nephis eldre brødre sa:  ”Det går ikke an.”

De gjorde narr og sa:  ”Du må være rar.”

Nephi var så modig, dette var hans svar:

 

3. Vår Gud har gitt oss bud som hjelp for deg og meg,

men jeg kan bli fristet og går en annen vei.

Når jeg er lei meg fordi jeg feilet har,

vil jeg være modig dette er mitt svar:

 

 

Tekst og musikk: Bill N. Hansen Jr., f. 1952, og Lisa T. Hansen, f. 1958
Copyright © 1986 Wilford N. Hansen Jr., og Lisa Tensmeyer Hansen.

 Sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke.

1 Nephi 3:1–7

1 Nephi 17:8–10

1 Nephi 18:4  

Presentasjon (The Friend, august 2002)