NOTE    Salmer 1993

 

 

 

O, BLI HOS MEG, DET AFTEN ER 

Nr. 51, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)   

mp3  Salmens historie YouTube:  1  2

 

 

Bønnfylt

 

1. O, bli hos meg, det aften er,

nå dagen er forbi.

Snart nattens skygger trenger frem,

din styrke du meg gi.

Vær i mitt hjem en hjertens gjest,

o bli, min Herre kjær!

 

[Kor]

Min Frelser, bli i natt hos meg,

for nå det aften er.

Min Frelser, bli i natt hos meg,

for nå det aften er.

 

2. O, bli hos meg, det aften er,

vår vandring har i dag

mitt hjerte fylt med kjærlighet;

i meg ha du behag. 

Din nærhet har min sjel gitt ro,

o bli, min Herre kjær!

 

3. O, bli hos meg, det aften er,

så trist den mørke natt

foruten deg, din trøst å få,

alt synes meg forlatt. 

Jeg frykter da den ondes makt,

o hjelp meg, Herre kjær!

 

 

 

Tekst:    Lowrie M. Hofford

Musikk: Harrison Millard, 1830–1895

 

Lukas 24:29 (13–32)