NOTE    Salmer 1993

 

 

 

O BØNNESTUND, O BØNNESTUND 

Nr. 55, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)    mp3 

 

 

Fredfullt

 

1. O bønnestund, o bønnestund,

som kaller meg fra verdslig grunn,

den ber meg lyde Kristi ord

og søke hjelp hos Herren stor.

Når sorg og synd meg knuger ned,

jeg hos min Fader finner fred

og holder stand mot mørkets ånd

når du er nær, o bønnestund,

og holder stand mot mørkets ånd

når du er nær, o bønnestund.

 

2. O bønnestund, o bønnestund,

som heve vil min sjel til Gud.

Hans kjærlighet og nåde stor

vil fylle meg med trøstens ord.

Han ber meg søke hen til seg

og tro hans ord om frelsens vei.

Jeg kaster all min sorg på ham

og venter deg, o bønnestund. 

Jeg kaster all min sorg på ham

og venter deg, o bønnestund.

 

 

Tekst:    William W. Walford, 1772–1850, forandr.

Musikk: William B. Bradbury, 1816–1868, forandr.

Salme 55:16–17, 22

Fillipenserne 4:6–7