NOTE    Salmer 1993

 

 

 

 

O DU GODE NÅDENS FADER

Nr. 86, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  mp3  

 

 

Ærbødig

 

1. O du gode nådens Fader,

som er Gud i evighet,

se til dine barn her nede,

fyll oss med din kjærlighet,

fyll oss med din kjærlighet.

 

2. Vi i dag er kommet sammen

for å høre sannhets ord.

Lær oss hvordan vi kan tjene,

hedre deg, o Fader stor,

hedre deg, o Fader stor.

 

3. Vern oss du mot Satans piler,

hjelp oss til å stå deg bi. 

Hjelp oss så vi aldri tviler,

hold oss på den smale sti,

hold oss på den smale sti

 

 

Tekst:    Charles Denney Jr., 1849–1937

Musikk: George Careless, 1839–1932

Alma 13:28–29

Lære og pakter 42:29