NOTE    Salmer 1993

 

 

 

 

O, DU SALIGHETENS KLIPPE

Nr. 148, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)   

mp3  YouTube 1

 

 

Overbevisende

 

1.O, du salighetens klippe,

Jesus, verdens Frelser stor,

fra din favn ei la meg slippe

til du eie skal vår jord.

 

[Kor]

La oss verne dydens fane,

den omring med ungdoms kraft!

Før den frem på livets bane,

stå hver dag ved den på vakt!

 

2. Mot all synd må alle kjempe,

opp enhver for dyd og rett!

La oss aldri sannhet svikte,

seiren vi da vinner lett.

 

3. Vi vil synge:  Fremad, fremad! 

Alltid vil vi fremad dra.

Hver en kamp ble vendt til seier

med den styrke du oss ga.

 

4. Når den gode strid er omme,

og jeg løpet fullendt har,

håper jeg til deg å komme

for jeg alltid trofast var.

 

[Kor etter fjerde vers]

O, du salighetens klippe,

Jesus, verdens Frelser stor,

fra din favn ei la meg slippe

til du eie skal vår jord.

 

 

Tekst:   Joseph L. Townsend, 1849–1942

Musikk: William Clayson, 1840–1887

Helaman 5:12

Salme 62:1–2