NOTE    Salmer 1993

 

 

 

O GUD, DU KJÆRE FADER 

Nr. 108, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)    mp3

 

 

Tilbedende

 

1. O Gud, du kjære Fader,

som høyt i himlen bor,

i Jesu navn vi ber deg

om styrke i vår tro.

Må vi i renhet nyte

det brød og vann vi tar,

til minne om vår Frelser,

som våre synder bar.

 

2. Det offer stort og hellig

ei mennesket forstår.

For synd og skyld han sonet,

vi evig liv oppnår.

Å, må vi alle vitne,

han led og ble til spott,

og så til sist forenes

med ham, all himlens drott.

 

3. Når Jesus den utkårne

fra oven kom herned,

han ga seg selv som offer,

vår sjel å inngi fred.

Foraktet og alene

han bar sitt kors på jord,

men til de få som trodde,

var han den konge stor.

 

4. O Gud, du i din visdom

en egen plan oss ga,

din Sønn seg måtte ofre. 

Han led på Golgata.

Om han ei hadde kommet

fra himlen ned til jord,

vi aldri kunne ete

og drikke ved hans bord.

 

 

 

Tekst:    William W. Phelps, 1792–1872. Var med i den første SDH-salmebok, 1835.

Musikk: Felix Mendelssohn, 1809–1847

Lære og pakter 20:77, 79

Esaias 53:2–5