NOTE    Salmer 1993

 

 

 

 

O, ISRAELS ELDSTER  (Menn)

Nr. 199, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)   mp3 

 

 

Frisk  

 

1. O, Israels eldster, kom, følg nå med meg,

og søk ut de rettskafne på deres vei.

Ja, gå ut i verden, på land og på hav,

og før dem til Sion, som Herren oss ga.

 

[Kor]

O, Babylon, o, Babylon, farvel vi deg by,

vi søker til bergenes kamre for ly.

 

2. Se, høsten er stor og arbeiderne få,

men er vi forenet, da vil vi formå

all hveten å sanke fra klinten på jord.

De føres fra trengsel i Sion å bo.

 

3. Vår Frelser han gikk til de ringe på jord

og mettet enhver som ha akt på hans ord.

Vi samler enhver som idag på ham tror,

på ham som har all makt på himmel og jord.

 

 

Tekst:    Cyrus H. Wheelock, 1813–1894

Musikk: Thomas H. Bayly, 1797–1839, tilpasset

Lære og pakter133:7–9, 14

Lære og pakter 75:2–5