NOTE    Salmer 1993

 

 

 

OM STORE TRENGSLER 

Nr. 156, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)    mp3  

 

Med glede

 

1. Om store trengsler du vil se,

hold ut, du folk som blant oss bor!

Snart vil oppstandelsen finne sted

og spre Guds sannhet over jord,

og spre Guds sannhet over jord.

 

2. Om sykdom kommer i din vei,

husk da at tiden fort vil fly.

Snart Jesus Krist vil vise seg

med engleskare stor i sky,

med engleskare stor i sky.

 

3. Oppløft din røst i pris til Gud,

vis fryd og glede på din vei.

Om trengsler raser, husk hans bud,

hans ord:  ”Du skal ha fred i meg”,

hans ord:  ”Du skal ha fred i meg”.

 

4. Hva om vår rett blir krenket stygt?

Hva om vi har blitt hårdt forfulgt?

Jehovas løfte står så trygt,

Jehovas hensikt gjelder fullt,

Jehovas hensikt gjelder fullt.

 

5. Verket nå ruller hastig frem,

og store ting skjer på hans ord.

Riket det blir vårt kjære hjem,

”stenen” skal fylle denne jord,

”stenen” skal fylle denne jord.

 

6. Satan vil rase, men frykt ei,

for Guds profeter taler enn

og viser hele verden vei. 

Ingen kan fjerne dem igjen,

ingen kan fjerne dem igjen.

 

7. All ære til hans store navn!

Tjenere blir av ham nå sendt

utover jord til folkets gavn.

De gjør hans ord om frelse kjent,

de gjør hans ord om frelse kjent.

 

 

Tekst:    Eliza R. Snow, 1804–1887

Musikk: George Careless, 1839–1932

 

Lære og pakter 58:2–4

 

Johannes 16:33

 

Annen tekst i Salmer og sanger: O, Hellig Ånd (Nr. 109)