NOTE    Salmer 1993

 

 

PRISER  PROFETEN  SOM  SKUET  JEHOVA 

Nr. 12, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  

mp3   Salmens historie   YouTube: 1  2  3

 

Kraftig

 

1. Priser profeten som skuet Jehova,  

Jesus ham salvet til seer og profet.

Åpnet ble tidenes fyldes husholdning,

det som var uttalt, på jorden nå skjer.

 

[Refreng]

Hill deg, profet, for din Gud deg hjemkalte,

bødler og ransmenn ei håne deg mer.

Ennå du virker for lidende brødre,

døden ei binder deg, elskede se’r.

 

2. Signer hans minne!  Han falt som en martyr,

vant seg en plass i Forløserens favn.

Lenge hans blod vil til himmelen rope,

heder og ære om stråler hans navn.

[Refreng]

 

3. Stort er hans velde og prestedømsorden,

alltid og evig han nøklene har. 

Edel og tro han sitt rike  vil arve,

hyldet av hellige kronen han tar.

[Refreng]

 

4. Offer og lydighet kronen ham bringer,

jorden må sone for denne profet.

Våkn av din dvale, for rettferd vil komme,

mange skal se broder Joseph igjen.

[Refreng]

 

 

Tekst:     William W. Phelphs, 1792-1872

Musikk:  Gml. skotsk melodi

Lære og pakter 135

2 Nephi 3:14–15