NOTE    Primærsanger      

 

 

 

Sannhet fra Elijah 

Liahona okt. 2001  

mp3    (CD 2:32)

 

Mildt

 

Se barnas hjerter har vendt seg til fedrene,

har vendt, har vendt seg til dem,

på grunn av den sannhet de har fra Elijah,

den sannhet som de har lært fra ham.

Og vi som er barna, kan finne våre kjære,

 bevare dem hos oss i kjærlighet.

Er vi verdige, kan vi få knele i templet,

besegle dem til oss for evighet.

Se, barnas hjerter har vendt seg til fedrene,

har vendt, har vendt seg til dem.

 

 

Tekst og musikk:  Vanja Y. Watkins, f. 1938. © 1983 SDH

Lære og pakter 2:2

Malakias 4:5–6  

Presentasjon (The Friend, juli 2002)