NOTE  Salmer 1993

 

 

 

SØT ER DEN FRED gUDS BUDSKAP GIR

Nr. 14, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)   mp3 

 

Med hengivenhet

 

1. Søt er den fred Guds budskap gir,

og sant for hver som ber.

I stråleglans det oss befrir,

slik at vi lyset ser.

 

2. Faderen gir oss lov og bud,

som viser omsorg stor.

Din kjærlighet og godhet,

Gud, i hver formaning bor.

 

3. Nå tradisjonen uten tro

og vantro svinner hen.

Den mørke sky som ned seg dro,

fornuften snur igjen.

 

4. Må vi som kjenner Herrens navn,

gi avkall på all last.

Da vil Hans ånds ubrutte gavn

vår renhet holde fast.

 

5. Da Satans makt vil snart bli svak,

og synd ei plage mer.

Da ingen sekt forbyr vår sak,

og gleden hjertet kler.

 

6. Det som vi delvis kun har fått,

vil da bli helt og fullt,

for Han vi tror på, da for godt

vil stille all vår sult.

 

7. Tålmodig la oss eie da

vår sjel til Han er her,

og gjøre alt som han oss sa;

forløsningen er nær.

 

 

Tekst:   Mary Ann Morton, 1826–1897

Musikk: Alfred M. Durham, 1872–1957. © 1948 SDH

Salme 119:165

Salme 119:97–104