SANG MED FORTELLING  (Syng-en-historie)

(Undervisning intet større kall, s. 176)  Engelsk

Du kan bruke sang og fortellinger sammen for å fortelle en historie eller dele et evangeliebudskap med tilknytning til en leksjon.  Denne metoden kalles av og til syng-en-historie. Under denne aktiviteten blir det meste av historien eller budskapet uttrykt gjennom sanger, som familiens medlemmer eller klassens medlemmer synger.  Korte fortellinger knytter sangene sammen.

Du kan også kombinere sang og fortellinger for å lage høytidsprogram eller andre presentasjoner.

 

Eksempel på sang med fortelling

Følgende kombinasjon av musikk og fortelling kan brukes i en lekse om takknemlighet:

Forteller:  Gud elsker sine barn svært høyt.  En måte Herren viste sin kjærlighet til oss på var å skape jorden til oss.  Salme 136 forteller at vi skal vise Herren takknemlighet for at han skapte jorden:

”Pris herrenes Herre…  

ham som alene gjør store undergjerninger…

ham som gjorde himmelen med forstand…

ham som strakte jorden ut over vannet… 

ham som gjorde de store lys….

solen til å råde over dagen…

månen og stjernene til å råde om natten…” (vers 3-9).

Salme:    ”For det vakre på vår jord” (Salmer, nr. 50)

Forteller:  Jorden som Herren skapte for oss gir oss rikelig av alt vi trenger.  Vi skulle prise Gud for den "høst" av velsignelser vi mottar.

Salme:    ”Kom vårt folk, takknemlig vær” (Salmer, nr. 46)

Forteller: Vi skulle også uttrykke vår dypeste takk til Herren for hans forsoning. som kan rense oss fra synd og gi oss evig liv.  Når vi uttrykker vår takk for hans offer, vil vi bedre forstå hvilken kraft det har.  Erkjennelsen av dette er overveldende og gjør oss ydmyke.

Salme:   ”Jeg står helt forundret”  (Salmer, nr. 111)

Forteller:  Herren forventer at vi skal dele våre velsignelser med andre  - mette den sultne, kle den nakne, trøste den syke og plagede og undervise de som søker etter sannhet.  Når vi gjør dette, viser vi vår mest oppriktige takk for de velsignelser han har gitt oss.

Salme: ”Fordi jeg er blitt meget gitt” (Salmer, nr. 141)

 

Retningslinjer for å tilrettelegge musikk med fortellinger

  • Se emneregisteret i Salmer og Barnas sangbok, der du finner en liste over sanger med samme emne som kan brukes i en slik aktivitet.  Bruk sanger som er kjent for dem du underviser.

  • Hvis det skal brukes piano, samarbeider du nært med pianisten om å forberede sangene, eller la vedkommende som skal lede sangen, samarbeide med pianisten.  Sørg for at pianisten er klar over når hun skal begynne hver sang.

  • Gjør den utfyllende teksten mellom sangene enkel.  De kan være skriftsteder, korte historier, dikt, personlige erfaringer eller sitater.  Når du bruker denne aktiviteten med barn, kan du stille dem spørsmål og la barna besvare dem som en del av teksten.  Da vil barna forstå det budskapet du underviser om.

  • Bruk bilder når det passer, for å hjelpe elevene å se for seg historien eller budskapet som presenteres.  Du kan la barna holde bildene under presentasjonen.