NOTE   Primærsanger

 

 

 

 

TO HENDER SMÅ

Aktiviserende sanger og regler s. 8

CD 5:44

 

 Lett

 

To hender små på hodet står,

fort ned til skuldrene de går.

Hold i siden, heng rett ned

og gjem dem bakom deg et sted.

Så strekker du dem høyt mot sky

og lar ti fingre fly, fly, fly.

Så klapper du og en, to, tre.

Nå hviler de på hvert sitt kne.

 

Improviser de bevegelser som teksten antyder.

Tekst:    Louise B. Scott, f. 1914

Musikk: Lucille F. Wood, 1915–1986

 

© 1954 by Bowmar Noble. Copyright renewed 1982. Reprinted by permission of Belwin Mills Publishing Corp.

All rights reserved. MAKING COPIES OF THIS MATERIAL IS PROHIBITED.