NOTE norsk   NOTE eng.   Primærsanger

 

 

TO ØYNE SMÅ

Aktiviserende sanger og regler, s. 4

Primær 1, lekse 19, s. 60

mp3    (CD 5:39)

 

 

Lett

 

To øyne små som blinke kan,

to øyne små som ser,

hode, skuldre, knær og tær og mye ja mye mer,

fins på denne kroppen.

To øyne små som ser,

to øyne små som blinke kan,

og mye ja, mye mer.

 

Improviser bevegelser.

Tekst og musikk: Moiselle Renstrom, 1889–1956
Fra Merrily We Sing, © 1948, 1975 av Pioneer Press, Inc. Brukt med tillatelse.

Denne sangen kan brukes til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke.