Lytt til melodien    Primærsanger  

 

 

 

TRO    

Side 50, BARNAS SANGBOK  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1995) 

Vennen, jan. 2019 (forenklet)

mp3    (CD 2:36)  Bevegelser  Illustrasjon

 

 

Med overbevisning

 

1. Tro er  å vite at sol står opp så lys og dag jeg ser.

Tro er å vite at Herren hører hver en bønn jeg ber.

Tro er som et lite frø.  Vi sår det, og det gror.

Tro er en visshet dypt i mitt bryst.

Ja, jeg kan si: Jeg tror.

 

2. Tro er å vite at jeg har bodd hos Gud før jeg kom hit.

Tro er å vite at jeg en dag kan gå tilbake dit.

Tro er det å stole på vår Gud og Frelser kjær. 

Troen blir styrket ved lydighet.

Jeg vet at Gud er nær.

 

Tekst:     Beatrice Goff Jackson, f. 1943. © 1978 SDH

Musikk:  Michael Finlinson Moody, f. 1941.  © 1978 SDH

Intervju med Michael F. Moody på Mormon Channel

 

 

Hebreerbrevet 11:1

Alma 32:28; 42–43