NOTE

 

TROFAST OG UROKKELIG

(GUFs tema 2008:  Mosiah 5:15)

 

 

Med overbevisning

 

1. Vi har lært av vår Forløser,

barn av ham er du og jeg. 

Barn i pakten har han kalt oss,

han vil ha oss hjem til seg.

 

Refreng:

Vi vil stå trofast og urokkelig,

vårt strev vil gi oss ro.

Han har nå forseglet oss til seg,

vi vet at han er god.

 

2. La hans sterke navn bli skrevet,

i vårt hjerte i vår sjel.

Når vi står på Herrens side,

vil vi ei i ondt ta del.

 

3. Som en mektig eik med grener,

gir han vern mot vind og vær.

Tro og offer er som røtter,

vitner om hva vi har kjær.

 

 

Tekst:    Linda Howard

Musikk: Janice Kapp Perry, f. 1938

 

Copyright © 2007 Linda Howard og Janice Kapp Perry  

International Copyright Secured.  Made in USA.  Med enerett.     

Sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke.

Norsk oversettelse: Idar Røsaker

 

Tatt med på denne siden med tillatelse fra Prime Recordings, mai 2008.

 

Mosiah 3-5     

Sitater