NOTE    Salmer 1993

 

 

 

VÆR DU YDMYK

Nr. 53, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993) mp3

 

 

Rolig

 

1. Vær du ydmyk i din svakhet, og din Herre vil deg lede;

han tar din hånd i sin og på hver ydmyk bønn gir svar. 

Vær du ydmyk når du tilber, og din Herre gir deg glede,

velsigner deg og lar deg føle at han omsorg har.

 

2. Vær du ydmyk der du kalles, og din  Herre Gud deg lærer

hans folk i glede tjene med en ren og ekte tro. 

Vær du ydmyk i din lengsel, og din Herre Gud deg nærer

og tar deg hjem til himlen, hvor du evig vil få bo.

 

 

Tekst og musikk: Grietje Terburg Rowley, f. 1927. © 1985 SDH

Lære og pakter 112:10

Ether 12:27