NOTE    Salmer 1993

 

 

 

 

VELT ALLE DINE VEIER 

Nr. 157, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  mp3

 

Ærbødig

 

 

1. Velt alle dine veier

og all din hjertesorg

på ham som evig eier

den hele himlens borg.

Han som kan stormen binde

og bryte bølgen blå,

han skal og veien finne,

den vei hvor du kan gå.

 

2. Han dryger vel til tider

og venter med sin trøst,

er skjult for den som lider,

og tier med sin røst,

som om han i sitt hjerte

var vendt en annen vei,

og ikke så din smerte

og ikke enset deg.

 

3. Skal tårer da utøses,

vær tro om alt er stengt!

Vær trygg, min sjel, du løses

når du det minst har trengt.

Da grønnes hjertebladet,

den sne som tiner bort,

har ei den minste skade

Guds fagre blomster gjort.

 

4. Det gir deg kraft og glede

på all din pilgrimsgang,

og troens strid her nede

blir fylt av trøstesang. 

Gud selv vil gi deg palmen

og seirens søte frukt. 

Du synger takkesalmen,

og all din sorg er slukt.

 

 

 

Tekst:    Paul Gerhardt, 1607-1676

Overs.:  Magnus Brostrup Landstad, 1802-1880, bearbeidet

Musikk: Hans Leo Hassler, 1564–1612; tilpasset av J. S. Bach, 1685–1750

 

2 Nephi 2:6–9

Matteus 27:26–31, 34–35

 

Fra radioprogrammet ”Sangtimen”, NRK P1, 29. april 2001:

Legen Einar Lundby var en særpreget mann som levde sitt liv nært Gud.  Om ham går det mange fantastiske historier.  Han fortalte at ”Herren ofte ga meg ordrer om handling.”  En dag fikk han en beskjed: ”Gå ut i skogen, - du finner stedet.”  Lundby så gjorde.  Da han hadde stått der ute i skogen en stund, følte han på seg at han ville synge, og stemte i med Gerhardts kjente salme ”Velt alle dine veier og all din hjertesorg på ham som evig eier den hele himlens borg”.  Lundby fortalte at Gud ville at han skulle gjøre dette.  Samme kveld fikk han besøk av en mann som sa: ”Du har reddet mitt liv!  Jeg hadde tauet ferdig og ville henge meg, men klarte ikke å gjøre det.  Jeg hørte Dem synge min mors salme ’Velt alle dine veier….’”