NOTE    Salmer 1993

 

 

 

VI BER TIL GUD FOR DEG 

Nr. 15, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  mp3 

 

Inderlig

 

1. Vi ber til Gud for deg, du vår profet,

at han må gjøre din byrde mer lett,

at tid og år ei skal tynge deg ned,

men at du livet ut kan føle fred,

men at du livet ut kan føle fred.

 

2. Vi ber til Gud for deg med all vår makt

at han må skjenke deg visdom og kraft,

så du kan lede oss dag etter dag

og føre oss til kamp for sannhets sak,

og føre oss til kamp for sannhets sak.

 

3. Vi ber til Gud for deg med barnlig sinn,

og barnets bønn vil nå til himlen inn.

Alt som er best for deg, alt som Gud vet,

det har vi bedt for deg, du vår profet,

det har vi bedt for deg, du vår profet.

 

 

Tekst:    Evan Stephens, 1854–1930

Musikk: H. A. Tuckett, 1852–1918; adapted by Evan Stephens, 1854–1930

 

Lære og pakter 107:22