NOTE    Primærsanger

 

 

 

 

VI BØYER VÅRE HODER NED

Side 18, BARNAS SANGBOK  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1995) 

mp3     (CD 1:25)  

 

 

Ærbødig

 

1. Vi bøyer våre hoder ned

mens vi i stillhet ber,

og takker deg, vår Fader god,

for alt du gir oss her.

 

2. Vi lukker våre øyne til

og ber at du idag

vil verne oss mot ondt og alt

som ei er til behag.

 

 

Tekst:    Anna Johnson, 1892–1979

Musikk: Alexander Schreiner, 1901–1987

 

Alma 7:23