NOTE    Primærsanger

 

 

 

 

 

VI ER KALT

Side 94, BARNAS SANGBOK  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1995

mp3    (CD 4:8)  YouTube:  1

 

 

Med overbevisning

 

 

1. Vi er kalt til himlens Gud å tjene. 

Vi er kalt til vitner for Guds navn.

Overalt vi sprer hans ord så rene,

vitner om hans åpne favn.

 

Kor

Fremad, alltid fremad!  Vi vil gå på sannhets sti!

Fremad, alltid fremad!  Vi vil gå på sannhets sti.

Fremad!  Streve fremad, synge ut hans gledesbud.

Herren gir oss kraft når vi går fremad,

vi som tjener Gud.

 

2. Herrens godhet mot oss vel vi kjenner,

himlens Sønn som offer kom til jord.

Til hans navn vi villig oss bekjenner,

priser ham med gledesord.

 

 

Tekst:    Grace Gordon, forandr.

Musikk: Adam Geibel, 1855–1933

Se også Salmer, nr. 164 (firestemt).

Lære og pakter 4:2–3

Lære og pakter 20:19  

Presentasjon (The Friend, juli 2008)