Lytt til melodien    Salmer 1993         

 

 

 

Vi gledes og frydes  

Nr. 3, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  

mp3  YouTube 1  2 

 

Muntert

 

1. Vi gledes og frydes  i sang med hverandre,

ei mer vi på jorden som fremmede bo.

Guds tjen’re med budskap i verden nå vandre,

forkynner om tusen års hvile og ro.

Når alt som var lovet Guds barn, skal dem gives

og ondskap og ufred ei nærme seg dem,

og jorden som fordum Guds Eden skal trives,

og Jesus vil sige til Israel:   Kom hjem!

 

2. La oss elske hverandre og paktene ære,

avstå fra alt ondt og i enighet bo.

Og når våre fiender i redsel må være,

vi jublende skue et tusen års ro.

Når alt som var lovet Guds barn, skal dem gives

og ondskap og ufred ei nærme seg dem,

og jorden som fordum Guds Eden skal trives,

og Jesus vil sige til Israel:   Kom hjem!

 

3. Ja, trygt vi til Lammet, Guds Sønn oss hengive,

han fører oss gjennom all trengsel og ve.

Vårt navn han i sine opptegnelser skrive

og rope det ut når vi en gang ham se.

Da alt som var lovet Guds barn, skal dem gives,

og de vil bli kronet av himmelens Gud.

Da jorden som fordum Guds Eden skal trives

og Kristus og hele hans folk vil bli ett.

 

 

Tekst:     William W. Phelps, 1792-1872. 

               Var med i den første SDH-salmebok, 1835.

Musikk:  Ukjent, ca. 1889

 

Moses 7:61–67

10. trosartikkel  

 

HISTORIE:

Komponisten til denne salmen er ukjent, men teksten er skrevet av William W. Phelphs (1792-1872).  Han skrev dette diktet da han bodde i det som var kjent som Sion, Jackson County, Missouri.  Stedet hadde omkring 1200 SDH.  De hadde bygget hus, dyrket jorden, fått i stand en skole og et trykkeri (”The Evening and Morning Star”).  Alt så ut til å bli bygget opp slik de drømte om.  Så, i 1833, kom en mobb på omkring 4-500 menn til området.  De ødela trykkeriet, noen ble rullet i tjære, og medlemmene ble truet til å ikke gjøre mer arbeid i dette området.  Senere, da novemberkulden kom, ble alle medlemmene kastet ut av området, - de fikk verken  ta med seg klær eller mat.  Og senere, ble mer enn 200 hus hvor de hadde bodd ødelagt. 

”Vi gledes og frydes” ble laget på grunnlag av disse hendelsene.  Den gir tro og håp.  Få salmer uttrykker mer glede og gir løfte om en bedre fremtid.

 - Hentet fra boken ”Stories of our Mormon Hymns” av J. Spencer Cornwall.

Historie 1  Historie 2