Lytt til melodien  Salmer 1993

 

 

 

VI HAR DITT HUS SÅ KJÆR 

Nr. 142, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  mp3 

 

Ærbødig

 

1. Vi har ditt hus så kjær,

der stolt og rent det står.

Den glede vi får der

alt jordisk overgår.

 

2. Et hellig hus det er

med ro og fred og bønn.

O Herre, du er der,

vi søker deg i lønn.

 

3. Vi elsker livets ord,

det fredens bud fra deg

som gir oss trøst på jord,

en evig gledens vei.

 

 

 

Tekst:    William Bullock, 1797–1874

Musikk: Leroy J. Robertson, 1896–1971. © 1948 SDH

 

Salme 26:8

Lære og pakter 84:43–44