Lytt til melodien    Salmer 1993

 

 

 

 

VI KAN GJØRE HJEMMET VÅRT TIL HIMMEL

Nr. 152, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  mp3

Livlig

1. Vi  kan gjøre hjemmet  vårt  til 

himmel her på jord,

Skape kjærlighet og fryd i

gjerning og i ord.

Varme, trygghet, vennlighet

strømmer i fra himlen ned.

Hjemmet blir en del av himlen,

hvor vi finner fred.

 

2. Når vi samles i vårt hjem, blir

kjærligheten sterk.

Når vi sammen tjener Ham, vil

vi forstå Hans verk.

Først går trofast far og mor;

barna følger deres spor

til vårt kjære hjem i himlen

der vår Fader bor.

 

3. Daglig bønn i hjemmet vårt, det

knytter sterke bånd.

Når vi leser Skriftens ord, da

styrker vi vår ånd.

Fylt av takk vi synger ut: 

”Fader hjelp oss på vår vei

til vårt kjære hjem i himlen,

hvor vi møter deg.”

 

 

 

Tekst:    Carolyn Hamilton Klopfer, f. 1936. © 1985 SDH

Musikk: W. Herbert Klopfer, f. 1936. © 1985 SDH

 

Efeserbrevet 6:1–4

Mosiah 4:13–15

Presentasjon (The Friend, juni 2004)