NOTE    Primærsanger

 

 

 

 

VIL DE FORSTÅ? (Passende for foreldre og ledere)

Side 182, Children’s Songbook of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (1989)

mp3    (CD 4:13)

Rød tekst = Valgfri overstemme.

 

Jevnt

 

1. Vil de forstå, de små vi har så kjær
at Gud er god og vokter hver især?
At livet rommer gleder for enhver?
Vil de nå frem hvis ingen leder dem?

 

Vil de forstå at selv om de gjør galt

Vil de forstå om de gjør galt
vil Gud tilgi og nå dem overalt?

vil Gud tilgi og nå dem overalt?
Opplever de at Herrens ånd har talt?

Opplever de at Herrens ånd har talt?
Vil de nå frem hvis ingen leder dem?

Vil de nå frem hvis ingen leder dem?

2. Vil de gå frem i visdom og i tro
og velge slik at kjærlighet kan gro?
Vil de forstå at fremtiden er god?
Vil de nå frem hvis ingen ser dem?

Vil de som voksne få det trygt og godt?
Hva vil de gi de barna de har fått?
Og vil de gå på stier vi har trått?
Vil de nå frem på vandring mot sitt hjem?

Vil de nå frem, på vandring hjem?
Vil de nå frem hvis ingen trofast leder dem?

 

 

Tekst og musikk:  Natalie W. Sleeth, f. 1930-1992.

Arr. av Laurence  Lyon, f. 1934 og Natalie W. Sleeth.

Norsk tekst v/Helgunn Bjerga Ravonsheed.

 

Copyright © 1985, 1989 av Sonos Music Resources, Orem, Utah.

All rights reserved.  MAKING COPIES OF THIS MATERIAL IS PROHIBITED.

 

5. Mosebok 6:5-7

Esaias 54:13