NOTE    Salmer 1993

 

 

 

 

VILLFARNE SJEL SOM GÅR

Nr. 90, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  mp3

 

 

Rolig

 

1. Villfarne sjel som går

henad den brede vei,

for ei å skjelne du formår

og finner Herren ei. 

Du håner dåpens pakt,

fra sannhet har deg vendt,

fra frelsesplanen Gud har lagt,

og hit til jorden sendt.

 

2. Meningsløst, uten mål

synes vårt liv på jord.

Vi intet stort og godt kan se,

ei heller nåde stor.

Men gjennom Hellig’ ånd

skuer vi frem til ham

som sonet har for all vår synd,

Guds egen Sønn, Guds Lam.

 

3. O, kjære sjel, vend om

fra synd og slutt en pakt

med Gud før Herrens store dom.

Ja, gjør hva Gud har sagt.

Da ved den Hellig’ ånd

en visshet du skal få:

Du ledes ved din Faders hånd

og frelse vil oppnå.

 

4. Med ham i hvite klær

stråler vi i hans prakt,

i et livsalig himmelsk skjær

og iført rettferds drakt.

Med alle kongers ry

har vi medlidenhet.

Når alle vi blir født på ny,

vi signes med Hans fred.

 

 

Tekst:    Charles Wesley, 1707–1788, bearbeidet

Musikk: Evan Stephens, 1854–1930

Alma 5:37–38

Johannes' åpenbaring 1:5–6